Hoe leef ik een goed leven?

En dan niet ‘goed’ in de zin van een behoorlijk salaris of een fantastische carrière, maar een goed leven als mens?

Een mens dat kan zeggen: “Ik heb mijn talenten ingezet, ik ben wijzer geworden en ik heb mijzelf ontwikkeld.”
Aan jezelf werken is spannend en inspirerend, maar als de inspiratie na een tijdje wat is gezakt komt het aan op werkelijke levenskunst, namelijk verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je leeft.
We leven in een tijd waarin ons westerse leventje wel maakbaar lijkt te zijn. Met een goede opleiding en een dosis moed heb je de wereld aan je voeten. We kunnen alles maken en we lijken nu te denken dat we ook elk lijden kunnen uitbannen. Als we er maar hard genoeg voor werken. Permanent gelukkig zijn in Het Ultieme Doel.
Maar stel dat het blijven streven naar een leven zonder somberheid of angsten eigenlijk niet betekent dat je floreert, of het leven leidt dat je met hart en ziel zou kunnen leiden?

Stel dat je je aandacht zou richten op het ontwikkelen van een innerlijke houding ten opzichte van alles wat er in de wereld is, en geen onderscheid zou maken tussen wat je weg wenst en wat je graag zou willen aantrekken?
Je kunt blijven streven naar het overwinnen van alle emotionele en fysieke klachten, dan wordt afwezigheid van lijden de norm. Maar wanneer je gaat ervaren dat lijden er in elk leven bij hoort, kan er innerlijke ruimte ontstaan om na te denken over de werkelijke en diepste zin van je leven. Als je denkt dat het leven altijd om geluk en aangename gevoelens zou gaan dan misken je een veel rijkere werkelijkheid. Want in dit mensenleven gaat het ook om liefde, tegenslag, fysieke pijn, armoede en gebrek aan erkenning. Het leven is onbeheersbaar en houdt toch altijd iets onvoorspelbaars… Dat vereist een bepaalde houding van jou, die je helpt om ermee te dealen in plaats van ermee te vechten.
Dan wordt de vraag: “Kan jij een zinvol leven leiden, zelfs al zijn er soms problemen, verliezen of ziekte?”

Levenskunst is het zoeken naar een innerlijke houding die handreikingen biedt om te onderzoeken wat jij, met eventuele beperkingen, wilt bereiken – en hoe je dat wilt doen.
Uiteindelijk gaat het leven misschien wel over groeien, scheppen en creëren. Iedereen heeft talenten en heeft in deze wereld zijn eigen plek te vervullen. Het is voor levenskunst niet van belang om een beroemd iemand te willen worden, of om een groot bedrijf te leiden, maar juist om meer alledaagse talenten te ontplooien. Bijvoorbeeld een talent om voor een ander te kunnen zorgen, of om les te geven. Dus jouw unieke sterke kanten te ontwikkelen.
En tegelijkertijd is levenskunst ook het kennen van je eigen maat. Zorg voor jezelf en voor een goed leven houdt in dat je over zelfkennis beschikt:

“Wie ben ik?”
“Waar kom ik vandaan?”
“In welke richting beweeg ik en waar ga ik naar toe?”
“Waar ben ik nu?”

Om levenskunst te ontwikkelen is het belangrijk om je te bedenken wat voor jou werkelijk belangrijk is, en je daar ook op moeten richten- dat betekent tijd vrijmaken voor dat wat je aandacht wilt geven.
Levenskunst is niet alleen dromen, maar je dromen in de praktijk brengen terwijl jij je bewust bent van jouw unieke grenzen in plaats en tijd. Dat is voor ieder persoon anders, omdat we allemaal andere dromen dragen, maar ook verschillend zijn in onze fysieke beperkingen.
Dit betekent niet dat jij je per definitie maar moet neerleggen bij wat het leven je brengt, maar een goede balans weet te vinden tussen dat wat je zelf kunt creëren, en dat wat onvoorspelbaar is.

Hier zijn een paar tips om levenskunst te leren:

1. Streven naar full time geluk is vaak een recept voor ongeluk en gevoelens van ontoereikendheid.
Hoe zou het zijn als je af en toe stil zou mogen staan bij sombere gevoelens zonder ze weg te wensen?
2. Onderzoek je diepste waarden en ultieme levensdoelen. Waar gaat het voor jou ten diepste om in je relaties, je werk, jouw leven? En komt dat ook echt tot uitdrukking in jouw leven?
3. Neem momenten van stilte en bezinning zodat je tot rust komt en jezelf kunt gaan voelen voorbij de dagelijkse betrokkenheid van je gedachten.
4. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor alle keuzes die je maakt, als je dat doet kun je beter voelen waar je eigen grenzen liggen en waar je kunt leren tevreden te zijn met hoe het nu is.
5. Zoek wijze mensen op die inspirerend zijn en bezig zijn met hun eigen zoektocht naar innerlijke rust.

Anderen begeleiden bij zingevingsvragen

Onze opleiding is gericht op het leren begeleiden van mensen bij zingevingsvragen. Hierbij ontdekken mensen welke negatieve kernovertuigingen belemmerend werken, hoe ze de bijkomende emotionele lading en pijn op een gezonde manier kunnen voelen en leren te verdragen. Vanuit de ruimte die dit geeft ontstaan nieuwe kernovertuigingen die tot een zinvoller bestaan leiden.
Zowel bij de studenten tijdens de opleiding als bij de cliënten waar je mee gaat werken worden  levenservaringen ingezet als ingang om diepgaand op onderzoek te gaan naar de persoonlijke diepste waarden en overtuigingen, en als ingang naar het voelen en leren verdragen van hiermee samenhangende emoties.

Wil je meer weten over onze opleiding tot Zielscoach?  Klik dan hier.

LinkedIn
Share