De opleidingsmodules

Je leert in 10 lesdagen plus een intensief programma van thuiswerkopdrachten en casestudies om mensen effectief en compassievol te begeleiden bij vragen op zielsniveau.
Daarnaast zijn er twee extra modules voor mensen die zich verder willen verdiepen in het begeleiden van Zielsreizen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding tot Zielscoach leidt je op tot een compassievol begeleider van innerlijke processen waarbij jij, met vertrouwen in jouw eigen talent, kunt kiezen uit een methodiekpakket gebaseerd op een gedegen theoretisch kader voor jouw professioneel handelen. Daarnaast krijgt jouw eigen persoonlijke ontwikkeling volop de ruimte. Door het oefenen met methodieken is er gedurende de hele opleiding aandacht voor jouw eigen proces.

De opzet van de opleiding, 10 dagen verdeeld over 5 weekendblokken:

(NB. Wanneer je nog geen ervaring met onze werkwijze hebt, is het vereist eerst onze tweedaagse training in de Innerlijke Reis methode te volgen, de eerste module van de opleiding zal een stevige verdieping zijn op deze training Lees hier meer over deze training >

Lees meer over de opleiding:
De zielscoach >
Praktische informatie >

Blok 1: De fundering voor het proceswerk
Jouw levenslijn in beeld gebracht
● Fundering van de hypno- en regressietherapie methodiek en theoretisch kader
● Verdiepende vaardigheden voor het werken met de Innerlijke Reis methode
● Somatic Experiencing technieken voor het herkennen en losmaken van opgeslagen spanning en emotie.
● Vaardigheden voor een effectieve intake, en welke informatie essentieel is voor verdieping van de sessie.
● Ethische, morele en wettelijke overwegingen voor het begeleiden van een sessie.
● Contra Indicaties voor proceswerk en regressietherapie.

 

 

Blok 2: Luisteren en afstemmen
● Trance verdiepingstechnieken, verschillende inductietechnieken.
● Ritme en stemgebruik, observeren van lichaamstaal en volgen via intuïtie.
● Specifieke werkzame scrips voor het verwerken van angst, verdriet, woede en schaamte.
● Cognitieve, emotiegerichte en lichaamsgerichte wegwijzers voor start en verdieping van processen.
● Dissociatie van trauma herkennen
● Integreren en in balans brengen van de inzichten uit het proceswerk.

 


Blok: 3: Afstemmen op de persoonlijkheid van de cliënt
● Persoonlijkheidstypen en hun interactie met elkaar, gebaseerd op het enneagram.
● De ontwikkelingsweg van verschillende persoonlijkheidstypen.
● Procestechnieken per persoonlijkheidstype uitgesplitst en hoe je hen specifiek kan begeleiden richting verwerking van levensgebeurtenissen.

 

 


Blok 4: Zielsexpressie
● Proceswerk gericht op het ontzenuwen van stille innerlijke saboteurs, overtuigingen die jouw zielscreatieproces gedeeltelijk stagneren.
● Het stappenplan uitdiepen om jouw authentieke verlangens vorm te geven, en in de wereld te brengen.

 

 

 


Blok 5: Lichaamsgericht helen
● Exploreren en transformeren van levensgebeurtenissen uit het huidige leven
● Lichaamsgerichte technieken om trauma energie los te laten en te verwerken
● Spontane catharsis reguleren
● Weerstand en dissociatie reguleren
● Vitale energie terughalen uit bevroren en gedissocieerde levensgebeurtenissen
● Psychodrama technieken om kracht en hulpbronnen te versterken

Verdiepende lesblokken voor mensen die zich willen scholen in het begeleiden van Zielsreizen:


Blok 6: Diepte- regressie therapie
● Levenslijn in het huidige leven uitgelicht en verdiepende technieken om informatie uit zielsherinneringen te integreren met als doel voortschrijdend inzicht te verkrijgen over het huidige leven

 

Blok 7: Zielsreizen begeleiden (methode Michael Newton) info: zie Zielsreizen
● De voorbereiding van een cliënt en het interview voor een Zielsreis
● Hypnotische verdiepingstechnieken om een Zielsreis te maken
● De brug van het huidige leven naar het zielsniveau 
● Het ervaren van helende energie op zielsniveau 
● Verbinden met spirituele begeleiders
● Verbinden met de familiegroep 
● Huidig levensplan bespreken
● Integratie van de ervaring in het huidige leven

 

 

 

 

Tijdens de opleidingsdagen voer je samen met medestudenten opdrachten uit, en oefen je met elkaar.
Na elk blok voer je thuis vijf sessies uit op proef cliënten. Dit zijn jouw casestudies en hierover schrijf je verslagen, die je voor het begin van het volgende blok inlevert bij de docenten voor feedback. Daarnaast zal je na elk blok reflectieverslagen schrijven, je krijgt hiervoor van ons de opdrachten aangeleverd tijdens het betreffende blok. 

De opleiding vergt dus een flinke dosis zelfstudie en zelfstandigheid. Het is essentieel om de proefsessies uit te voeren en de verslagen voor elk blok in te leveren. Op deze manier doorleef je in 5 of 7 weekendblokken een intensief leerproces, en ben je voor aanvang van het volgende blok op niveau om de verdieping van het lesblok aan te kunnen. We vragen van al onze studenten deze verbinding met het huiswerk. Het regelmatig uitvoeren van proefsessies en reflectieopdrachten brengt jou, en de rest van de groep op niveau. Op deze manier is in een relatief korte tijd een sterke persoonlijke groei, en de door ons voor ogen staande kwaliteit te realiseren.

Deze opleiding vraagt voldoende professionele stevigheid en een flinke tijdsinvestering van studenten. Wat jij ontvangt is begeleiding op niveau, en aan het einde van de opleiding het zelfvertrouwen om in jouw eigen praktijk aan de slag te gaan met het geleerde.
Deze opleiding van de Academie voor Zielsexpressie wordt als een integraal en samenhangend geheel onderwezen. Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding zijn niet mogelijk.

De Academie voor Zielscoaching is een CRKBO geregistreerde instelling en voldoet aan de kwaliteitseisen opgesteld door het centraal register voor kort beroepsonderwijs.

LinkedIn
Share