Behandelmethoden

Wat kunnen wij in de praktijk voor je betekenen?

Binnen de praktijk zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Welke behandelmethode goed bij jou past hangt af van de soort klachten of vragen die je hebt en wat jouw persoonlijke voorkeuren zijn. Bij de verschillende behandelmethoden staat kort beschreven wat de methode inhoudt en bij welke klachten deze toegepast kan worden.

In overleg met jou gaan we kijken wat goed bij jou past. Meestal blijkt dat de verschillen tussen de methoden in de praktijk minder absoluut zijn als de theorie soms doet geloven. Dat is ook logisch omdat alle methoden werken met hetzelfde basismateriaal, de menselijke psyché, en alle methoden een mix zijn van verschillende, deels overlappende, werkzame elementen. Hetzelfde gaat tot op zekere hoogte op voor de klachten die ervaren worden. 

Hieronder kun je meer lezen over de verschillende behandelmethoden waar wij ons de afgelopen 20 jaar in hebben verdiept en die in de praktijk aangeboden worden. De verscheidenheid aan behandelingen reflecteert onze ervaring dat voor specifieke problemen verschillende methoden ontwikkeld zijn met elk een eigen unieke invalshoek. Om deze methoden zelf goed toe te leren passen is veel oefening nodig. Tegelijkertijd blijkt dat geen van de methoden de wijsheid in pacht heeft. Uiteindelijk is het een kwestie van afstemmen op de specifieke klachten, mogelijkheden en wensen van de individuele cliënt om samen met deze cliënt tot een effectieve behandeling te komen die vaak (gedeeltelijk) bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmethoden.

Daarnaast hebben wij veel ervaring in het werken met trauma. Als je meer over dit onderwerp zou willen lezen kun je klikken op de link hieronder.

Lees meer over trauma >

 

AGENDA

 • 11 juni 2022 - 11 juni 2022
  10:00 - 18:00u
  Blok 5 Opleiding Zielscoach

 • 17 september 2022 - 17 september 2022
  10:00 - 18:00u
  Blok 6 Opleiding Zielscoach

 • 19 november 2022 - 19 november 2022
  10:00 - 18:00u
  Blok 7 Opleiding Zielscoach

 

 

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.
Een EMDR-sessie duurt ongeveer anderhalf uur en begint met een inleidend gesprek dat leidt tot overeenstemming over wat in deze sessie onderzocht wordt.
Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan meestal volstaan worden met een beperkt aantal sessies. (voor deze en meer EMDR info zie www.emdr.nl)

Hoe werkt Creatieve Therapie?

In deze therapievorm passen we verschillende therapeutische werkvormen toe zoals helende verhalen, metaforen, tekenen, schilderen, familie opstellingen en rollenspel.
Daarnaast maken we gebruik van energetische oefeningen, visualisatie- en imaginatietechnieken.
Bij creatieve therapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Hoe werkt Acceptance en Commitment therapie?

Acceptance Commitment Therapie (ACT)* is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Bij het Acceptance-onderdeel van ACT, leer je ruimte te maken voor vervelende emoties (acceptatie), gezonde afstand te nemen van vervelende gedachten (defusie), stilstaan bij wie je bent (identiteit), en meer te leven in het hier en nu (mindfulness).
Bij het Commitment-onderdeel leer je stilstaan bij de dingen die jij echt belangrijk vindt in het leven (waarden), en ga je hier weer actief in investeren (handelen). Hierdoor ontwikkel je persoonlijke veerkracht, wat je in staat stelt om te gaan met de uitdagingen van het leven.
*Dit is een Engelse term en kun je vertalen als Acceptatie en Toewijding-therapie.

Behandeling
Bij ACT leer je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt in je leven, zodat je je aandacht kunt richten op waardevolle dingen. Het is een ervaringsgericht behandeltraject waarbij je aan de slag gaat met je binnenwereld (gedachten en emoties) en lichaam. Ook mindfulness oefeningen zijn onderdeel van het traject. De behandelvorm heeft verder veel raakvlakken met cognitieve gedragstherapie.

Het ACT-model
ACT bestaat uit 6 stappen die in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd:

Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen.
Defusie: afstand nemen van je gedachten.
Het zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld).
Hier en nu: aandacht voor het hier en nu.
Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
Toegewijd handelen: investeren in je waarden.

Het doel van ACT is om van een fysiek of mentaal probleem tot een flexibele manier van denken te komen, door middel van bovenstaande 6 stappen.

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Samen met de therapeut breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.
Cgt is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door te oefenen leer je denkvaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt.
Cgt leert je via oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. Dit vermindert je klachten. Cgt geeft je ook handvatten waarmee je problemen in de toekomst beter aankan.
Cgt is vooral gericht op het hier en nu. De belangrijkste vraag voor een cgt-behandeling is: waarom blijft dit probleem nu bij jou voortbestaan?
Het kan zijn dat je terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Stel, je hebt ruzie op je werk gehad. En je bent daardoor onzeker geworden over wat je collega’s van je denken. Uit angst voor afwijzing trekt je je steeds meer terug. Je doet niet meer mee aan sociale activiteiten. Door dit gedrag ga je er steeds minder bij horen en voel je je verdrietig.
Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Het kan zijn dat je ergens anders last van hebt. Maar ook dan kun je te maken hebben met die negatieve spiraal. Met cgt leer je die negatieve spiraal te doorbreken door anders te gaan reageren.

Hoe gaat een cgt behandeling in zijn werk?

Eerst breng je samen met je therapeut in kaart wat er gebeurt in je leven. En hoe je op die gebeurtenissen reageert. Je onderzoekt hoe goed jouw manier van reageren je helpt. En of er manieren mogelijk zijn die je méér helpen.
Daarna ga je oefenen met nieuwe manieren van denken en doen. Dat doe je tijdens de afspraak met je therapeut, maar vooral buiten de spreekkamer.
Cgt is dus een actieve therapie waar je in je dagelijkse leven mee aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt.
Maarten van Steenis en Yvonne Weeseman zijn allebei in cognitieve gedragstherapie geschoold via de vereniging voor cognitieve gedragstherapeuten.

Schematherapie

Deze behandeling is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. 
Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Emotionele basisbehoeften
De manier waarop jouw opvoeders met jou omgingen, kan invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Het gaat om de volgende basisbehoeften:

Een veilige band met andere mensen hebben
Duidelijke grenzen en leiding krijgen
Eigen keuzes maken, en onafhankelijk mogen zijn
Spontaniteit en plezier kunnen uiten
Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten

Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan.
Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld. Voorbeelden van schema’s zijn : emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid. In bepaalde situaties worden bepaalde (kinderlijke) gevoelens en patronen, ook wel schema’s genoemd, steeds weer opgeroepen.

Een schemamodus is een bepaalde gevoelstoestand waarin je schiet wanneer je in een situatie bent waar gevoelens van vroeger worden opgeroepen. Het plotseling omslaan van je stemming door bijvoorbeeld vlak, heftig, of zelfkritisch te reageren valt dit je omgeving op. Wanneer door een bepaalde emotionele gebeurtenis één of meerdere schema’s tegelijk worden geactiveerd, kom je in een bepaalde schemamodus (meervoud modi), of kortweg modus, terecht.

Een schema zou je dus kunnen opvatten als een stabiele, vaste overtuiging. De schemamodi zijn steeds wisselende gevoelstoestanden die worden bepaald door op dat moment actieve schema’s en de manier waarop jij met je intense emoties omgaat. Enkele voorbeelden van schema modi zijn: eenzame kind modus, ongedisciplineerde of boze kind, veeleisende ouder modus, afstandelijke beschermer, of een zelfverheerlijker- modus.

Een bepaalde schemamodus vormt op die manier een krachtige manier van reageren, dat ervoor zorgt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Er ontstaat een interactie waar je niet meer uit komt omdat je omgeving vaak ziet dat je boos, vlak of teruggetrokken bent.

Doel schematherapie
Het doel van schematherapie is om jouw lang bestaande patronen te leren herkennen en inzicht te krijgen in je gevoelens en emotionele behoeften. Wat zijn jouw schema’s en modi? Hoe werken ze op je wijze van reageren in? Vervolgens kan jij je nare gevoelens en gedragspatronen doorbreken en veranderen. Uiteindelijk kun jij hopelijk gezonde schema’s opbouwen, zodat jij niet meer zo vast komt te zitten en niet zo sterk wordt belemmerd door negatieve beelden/gedachten over jezelf of anderen. Dan zit je in de schematherapie termen in je ‘gezonde volwassene’.

Hoe werkt Somatic Experience?

Somatic Experience werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het bewust ‘gewaar zijn’ van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen restspanning van niet afgevoerde/vastgezette overlevingsenergie te ontladen.
Voorbeelden van lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling.
Door met je bewuste aandacht, onder de juiste begeleiding, contact te maken met de aanwezige lichaamssensaties kan de vastgezette overlevingsenergie op een veilige manier vrijkomen.
Het lichaam herstelt hiermee het zelfgenezend vermogen.
Somatic Experience helpt de cliënt zich bewust te worden van aanwezige hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen.
Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie.
Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen.
Deze hulpbronnen geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning.
Bewust contact maken met de fysieke ervaring van deze hulpbronnen doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.
Bij Somatic Experience maak je ook contact met de lichamelijke sensaties die samenhangen met de vastgezette overlevingsenergie, zonder dat je je het trauma zelf hoeft te herinneren.
Door met je aandacht (‘gewaar zijn’) als het ware stapjes te zetten, in en uit de spanning te gaan met je aandacht, heb je steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben.
De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen.
Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen.
Een Somatic Experience-sessie duurt ongeveer 1 uur en begint met een inleidend gesprek dat leidt tot overeenstemming over wat in deze sessie onderzocht wordt.
Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan meestal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.

Zie voor meer informatie de volgende boeken:

 • De tijger ontwaakt. Peter A Levine
 • Trauma through a child’s eyes. Peter A Levine & Maggie Kline

Als er ingrijpende levensgebeurtenissen plaatsvinden gaan mensen vaak nadenken over de zin van het leven. Een begeleider bij zingevingsvragen biedt professionele begeleiding aan mensen die naar betekenisvolle gesprekken rondom existentiële en spirituele, levens- en belevingsvragen verlangen.
Een begeleider bij zingevingsvragen adviseert ook op een professionele wijze inzake zingeving, ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten. Je kunt ook bij ons terecht voor een persoonlijk gesprek over belangrijke geloofs- en/of ethische vragen in het algemeen. Dat kan gaan over jezelf, jouw leven en over relaties met anderen. De nadruk ligt op het luisteren naar jouw levensverhaal om samen een antwoord te vinden op jouw levensvraag.

Levensvragen

In bepaalde moeilijke momenten in het leven kan de mens uit zijn balans en harmonie worden gebracht. De pijn kan heel ingrijpend zijn, en voor minder levensgenot en -geluk zorgen. Elk mens komt vroeg of laat te staan voor de vraag: hoe kan de pijn worden verzacht en hoe kan ik er voor zorgen dat mijn lijden verminderd en/of verdwijnt? Wanneer een probleem zich voordoet, komen de gevoelens van de pijn en lijden in alle hevigheid op ons af. Om de pijn te verzachten kan men wat extra ondersteuning gebruiken. Het is opmerkelijk dat mensen, in crisissituaties, ernstige ziekte of bijvoorbeeld de dood van een dierbare of andere ingrijpende gebeurtenissen in hun leven, telkens weer op zoek gaan naar hun eigen religieuze/spirituele wortels en identiteit waarin zij troost en verzachting van pijn en lijden trachten te vinden. Juist tijdens deze moeilijke periodes in iemands leven zijn mensen meer kwetsbaar en rijzen vragen op waarmee iemand rond blijft lopen zonder een helder antwoord.
Deze vragen kunnen zich heel indringend in uw hoofd vastbijten. Een begeleider bij zingevingsvragen kan samen met u op zoek gaan naar een begaanbare weg in uw leven. Samen met jou probeert zij antwoorden te vinden om u te helpen dingen weer op een rijtje te zetten ten aanzien van hoe u in het leven staat. Zij ondersteunt en begeleidt je in uw zoektocht naar de antwoorden in het leven en ook hoe zin gegeven wordt aan uw bestaan – en biedt een luisterend oor zonder te veroordelen.

Vragen waarbij spirituele begeleiding kan helpen

  • Waarom overkomt mij dit en hoe kan ik verder leven?
  • Wat is de reden van mijn bestaan en voor wie leef ik eigenlijk?
  • Wie ben ik en wat wil ik met mijn leven?
  • Wat voor doel heb ik in dit leven?
  • Wat voor zin heeft het dat bepaalde dingen gebeuren in mijn leven?
  • Hoe krijg ik de dingen die ik gedaan wil hebben?
  • Hoe verder, als mijn houvast van vroeger nu geen steun biedt?
  • Waar draait het om in mijn leven?
  • Wat betekenen kwetsbaarheid en eindigheid voor mij, en voor mijn naasten?
  • Andere relevante vraagstukken van het leven.

Yvonne Weeseman is aan de Radboud Universiteit opgeleid als Begeleider bij zingevingsvragen  (Geestelijk Verzorger) . Vanuit haar professionele achtergrond zal zij je helpen om vraagstukken te onderzoeken. Zij zal hierbij zo veel mogelijk met jou meebewegen binnen jouw eigen spirituele denkkader. Spirituele begeleiding is namelijk niet bedoeld om de client te bekeren tot het denkkader van de begeleider.

Innerlijke Reis methode

Een Innerlijke Reis is een verzamelnaam voor imaginaire rescripting – en regressie technieken die gericht zijn op het loslaten van emoties en herinneringen die ons blokkeren in ons dagelijks leven.

Wij dragen allemaal ons levensverhaal met ons mee, en kunnen terugdenken aan fijne en minder fijne herinneringen in ons leven. Soms zijn er levenservaringen die we moeilijk kunnen verwerken.
Steeds als we terugdenken aan de ervaring voelen we dat het lastig is om het een plek te geven. Er zijn dingen gebeurd of gezegd die ons nog steeds verdrietig, boos, onzeker of bang maken. In dat geval is de ervaring mogelijk niet goed verwerkt. Een Innerlijke Reis kan helpen het verwerkingsproces op gang te brengen en onze kracht en zelfvertrouwen weer te laten opbloeien.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen veel baat hebben bij deze methode. Een sessie bij kinderen duurt ongeveer een uur. Een sessie bij volwassenen duurt, vanwege de hoeveelheid levenservaringen en bijbehorende emoties, ongeveer twee tot drie uur.

Thema’s waarbij een Innerlijke Reis een positieve verandering teweeg kan brengen:
Het vinden van oorzaak van huidige gedragspatronen
Het loslaten van angst, verdriet en boosheid
Het verkrijgen van inzicht in stagnerende relaties
Het oplossen van innerlijke blokkades
Het ontdekken van nieuwe perspectieven, mogelijkheden en talenten

Wat doe je tijdens een Innerlijke Reis?

Je maakt tijdens een Innerlijke Reis met gesloten ogen contact met gespannen gebieden in het lichaam, en de daaraan gekoppelde emoties zoals angst, verdriet of boosheid, en herinneringen die je niet volledig hebt kunnen verwerken.
Als je jezelf toestaat om een emoties toe te laten dan merk je dat in de kern van die emotie na een paar momenten een volgende emotie opkomt.
Deze emoties liggen als energieschillen om je eigenlijke kern heen.

Tijdens een Innerlijke Reis ga je net zolang door met in rust je emoties toe te laten totdat je in contact komt met een ervaring van je diepere kern. Dat contact met je diepere kern kan voelen als een ervaring is van rust, geluk, liefde of wat het op dat moment voor jou ook is.
Om de oude opgeslagen pijn verder op te lossen heb je vervolgens, met je ogen dicht in gedachten een dialoog- gesprek met diegenen die betrokken waren bij de oude onverwerkte herinneringen.
Door wat je toen niet kon uitspreken alsnog aandacht en hardop woorden te geven, kan de oude opgeslagen pijn ontrafelt en opgelost worden. Je spreekt diepgaand uit wat destijds niet gezegd kon worden. Je maakt op deze manier opgekropte emoties los. Daarna is de weg vrij om jezelf en de ander tenslotte vanuit hart en ziel te vergeven.
Dan is het tijd om oude overtuigingen die je nu niet meer ondersteunen te vervangen door nieuwe, gezonde, ondersteunende overtuigingen die helpend zijn voor jouw toekomst.

Een Innerlijke Reis is een geleide visualisatie waarbij de therapeut je begeleid en vragen stelt. Op grond van jouw antwoorden ontwikkelt de reis zich verder. De therapeut vult niets voor jou in. Je ontdekt zelf jouw eigen antwoorden en innerlijke wijsheid. Dit maakt dat je zelf controle over jouw proces hebt, jouw begeleider is bij je om met je mee te denken en veiligheid te bieden.
Op het moment dat je denkt dat je niet weet hoe je verder moet tijdens de reis stelt de therapeut je vragen waarvan de antwoorden, jouw antwoorden, je zeker weer op weg helpen.

Hoe werkt Energetische Therapie?

In onze vroege jeugd verzamelen we informatie, overtuigingen (cognitieve schema’s), normen, waarden en misvattingen die als bouwstenen fungeren voor onze interne programmering. Onze interne programmering bepaalt hoe we met onszelf en de wereld om ons heen in relatie zijn. Naast sociale en culturele invloeden dragen ook genetische en gezins invloeden hier aan bij. In de loop van de jaren beïnvloedt onze programmering steeds sterker de manier waarop we onze energie, onze vitaliteit zelf (meestal onbewust) sturen. De informatie die we destilleren uit onze levenservaringen wordt ook opgeslagen in ons subtiele energiesysteem. Deze programmering blijft meestal hetzelfde totdat we ons realiseren dat onze overtuigingen invloed hebben op alles wat we doen. En we daarmee ook situaties zelf, meestal onbewust, mede creëren: zowel fijne als vervelende ervaringen. Pas als we deze patronen bewust willen gaan veranderen gaan we op zoek naar fundamentele oplossingen. Het energiesysteem van het lichaam is verbonden met al onze functiesystemen zoals het zenuwstelsel, de hormoonhuishouding en het immuunsysteem. Wanneer ons menselijke energieveld, wat deze functiesystemen omgeeft, verstoord wordt heeft dit een effect op het vermogen om afweer te bieden of om groei te stimuleren. Maar er ontstaat ook een andere terugkoppeling: wanneer ons energiesysteem verstoord raakt kunnen we ook mentaal en emotioneel minder aan. Als ons energiesysteem gebalanceerd is kunnen we juist meer aan, dan hebben stressvolle situaties minder impact op lichaam en geest. De kern van het werken met energetische velden is het besef dat energievelden, gedachten, emoties en innerlijke programmering intrinsiek met elkaar verbonden zijn: de onderlinge samenhang tussen lichaam en geest, tussen ziekte, onze overtuigingen en de manier waarop we onze energie naar onszelf en anderen sturen. Inzicht in deze relaties kan ons leiden naar de oorsprong van een energetische blokkade of ziekte, en het vinden van een impuls richting herstel van vitaliteit. Ziekte en negatieve stemming wordt in dit licht gezien als een signaal van het energiesysteem dat iets in onze persoonlijke wereld ongezond werkt voor ons, en dat een verandering gewenst is. Energie is altijd in en om ons heen aanwezig, maar het is ons gerichte bewust-zijn wat in eerste instantie de gewaarwording stimuleert waarmee subtiele trillingsfrequenties herkent worden, en deze vervolgens te activeren en intentioneel te sturen. Sommige mensen kunnen van mening zijn dat deze trillingsfrequenties niet bestaan, maar dat de meeste van ons deze niet zien is nog geen bewijs dat ze er niet zijn. We zien de zuurstof die we inademen niet, we zien elektriciteit, atomen, geluidsgolven en wifi niet, maar we ervaren de neerslag van deze trillingsfrequenties wel in fysieke vorm. Om te werken met het menselijk energieveld is een bovengemiddeld vermogen voor het waarnemen van subtiele energieën nodig. Zoals bij elk vakmanschap wordt iemands kunde bepaald door de combinatie van aanleg en oefening. Sommige mensen hebben een sterke intuïtie, of een extra zintuiglijke gevoeligheid en nemen dus meer waar dan de “gemiddelde mens”.

Wat doe je tijdens een behandeling?

Tijdens de behandeling worden onder andere technieken uit de Brennan Healing Science® toegepast. Deze worden ingezet om het menselijke electromagnetisch veld, ook wel de aura genoemd, te zuiveren, te balanceren, repareren en op te laden. Yvonne werkt intentioneel met haar handen, bijvoorbeeld bij het aanraken van bepaalde energiepunten op het lichaam. Vaak gaan deze sessies ook gepaard met het loslaten van emoties en herinneringen, aangezien de energieblokkades ook verbonden zijn met belastende overtuigingen die zijn opgedaan tijdens vervelende levenservaringen. Yvonne heeft een intensieve vierjarige opleiding aan de internationale Barbara Brennan School of Healing Science gedaan, en daarvoor werd zij eind jaren ‘90 opgeleid als energetisch therapeut en reader aan de driejarige opleiding van het CICO in Utrecht. 

Hoe werkt Hypno – en Regressietherapie ?

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Oude ervaringen, die ons in het hier en nu hinderen, beleven we opnieuw om ze nu definitief los te laten. Dat kunnen ervaringen zijn uit je kindertijd, de tijd dat je in de baarmoeder was, of nog verder terug. Wat er in een sessie opkomt, is meestal niet van tevoren te zeggen.
Regressie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle mogelijke ervaringen daaraan voorafgaand.
De therapie staat voor het alsnog verwerken van oud zeer – en wel zo, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.
De manier waarop regressie therapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt je direct in de onderbewuste ervaring die nodig is, om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig zodat je controle houdt over het proces.

Spirituele Regressie methode

Een Zielsreis, ook wel spirituele regressie genoemd, is een bijzondere vorm van regressie waarbij de cliënt met behulp van een diepe hypnotische trance wordt begeleid naar het hervinden van zielsherinneringen.
Een spirituele regressie werpt licht op de meest wezenlijke en existentiële vraagstukken van de mens:

Wat is dood ? Is er leven na de dood ?
Wat is de zin van mijn leven ?
Wat is het doel van mijn leven en op welke manier kan ik dat vormgeven?
Waarom gebeuren de dingen in mijn leven op deze manier en kan ik dat ook veranderen?
Waarom heb ik dit lichaam?
Waarom is een dierbare van mij zo vroeg overleden en hoe geef ik dat een plek?

Een Zielsreis is een ontmoeting met de vrijheid, de vrede, de compassie, de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van je diepste innerlijk, je ziel. Vanuit je diepste bewustzijn krijg je informatie over je spirituele identiteit, je spirituele erfenis, en je levensdoel. Dit meest directe contact met je essentie geeft perspectief op het hoogste niveau van zingeving omdat je direct communiceert met je hoogste bron van wijsheid en inzicht. Daarmee brengt het een integratie tot stand van je onsterfelijke identiteit met je huidige zelf en werpt het licht op jouw persoonlijke waarheid met betrekking tot je levenspad.

Belangrijk om te weten is dat een Zielsreis gericht is op inzicht en persoonlijke & spirituele ontwikkeling en niet op traumaverwerking. Het frequentieniveau waarop je deze inzichten ervaart is namelijk anders dan het frequentieniveau waarop emoties en gedachten in het lichaam zijn vastgezet. Je verkeert tijdens een Zielsreis daadwerkelijk in een ander bewustzijn dan tijdens een Innerlijke Reis. De diepte van trance is van groot belang om toegang te krijgen tot zielsherinneringen.

Voorbereiding en tijdsduur
Ter voorbereiding is het noodzakelijk om al ervaring op te doen met Innerlijke reizen, hypnotherapie en regressiewerk zodat je gemakkelijker in hypnotische trance kunt gaan. (Ervaring creëert een ontspannen lichaam en een gerustgesteld en stil verstand, en dat zijn twee voorwaarden om dieper in de meditatieve trance staat te komen) De diepte van meditatieve trance vormt de basis voor een diepere Zielsreis.

Waar komt de methode vandaan?
Michael Newton, een Amerikaanse klinisch psycholoog heeft door gebruik te maken van klassieke hypno- en regressietechnieken zijn loopbaan gewijd aan het onderzoeken van de spirituele regressie. Door middel van 30 jaar onderzoek en 7000 case studies heeft hij systematisch de structuur van spirituele regressie in kaart gebracht. Daarnaast heeft hij een methode ontwikkeld waarmee hij therapeutisch gezien baanbrekend werk heeft verricht op het niveau van zingeving.

Wie begeleidt mij?
Yvonne Weeseman begeleidt je tijdens jouw Zielsreis. Yvonne heeft de training voor spirituele regressie gedaan bij Andy Tomlinson, die naast Michael Newton, meerdere boeken over dit onderwerp heeft geschreven. Bij Andy volgt zij nog regelmatig bijscholing in Engeland – Michael Newton is inmiddels overleden. 

Terug naar huis
Alle kinderen zijn, zolang zij nog midden in het geheim staan, in hun ziel onophoudelijk bezig met het enig belangrijke, met zichzelf en met de raadselachtige samenhang van hun eigen persoon met de wereld om hen heen. Zoekers en wijzen keren met de jaren der rijpheid terug tot deze bezigheden, maar de meeste mensen vergeten en verlaten deze innerlijke wereld van het waarachtig belangrijke reeds vroeg voorgoed om levenslang in de bonte doolhof van zorgen, wensen en doelstellingen rond te dolen, waarvan er geen een thuis hoort in hun diepste innerlijk, waarvan er geen één hen terugvoert naar hun diepste innerlijk en naar huis.
Hermann Hesse

Reacties van cliënten

“Mijn sessies bij de Academie voor Zielscoaching hebben mij echt een boost gegeven” Simpel gezegd is het eigenlijk heel normaal om te kunnen genezen van depressie, denk ik nu ik er klaar mee ben. Wat een paar sessies kunnen doen! Ik moet eerlijk bekennen dat de sessies zeer emotioneel waren, maar tegelijkertijd ook koesterend en veilig. Bij zowel Yvonne als Maarten merk je echt de professionaliteit waarmee zij werken. Voor mij betekent dit een nieuw hoofdstuk in mij leven, waarin trauma, angsten en somberheid achter mij liggen.”

Ron van der Voor uit Hoorn

Door de scheiding heb ik een tijd veel stress ervaren. Ik zag het soms gewoon helemaal niet meer zitten om alleen vier kinderen op te voeden. Door de intensieve begeleiding van Yvonne ben ik er weer bovenop gekomen. We hebben aan allerlei facetten van mijn persoonlijkheid gewerkt. Ik heb in mijn verleden moeten kijken en realiseerde mij dat ik daar kracht was verloren. Deze kracht moest ik daar waar ik het had achtergelaten gaan ophalen. Dat was een pijnlijk, maar diepgaand helend en transformerend proces. Ik ben erachter gekomen dat ik niet voor alles en iedereen verantwoordelijk hoef te zijn, maar in lichtheid mijn kinderen kan opvoeden. Ik droeg overbodige verantwoordelijkheidsgevoelens, en ook schuldgevoelens van vroeger met mij mee, die ik projecteerde op mijn gezinsleven. De realisatie dat ik dit achter mij kon laten was een enorme opluchting. Mijn gezinsleven draait sindsdien zoveel beter en gemakkelijker. Ik ben Yvonne ontzettend dankbaar voor haar confronterende opmerkingen en liefdevolle houding jegens alles wat ik inbracht. Ik heb mij nooit door haar veroordeeld gevoeld.

Cynthia van der Berg

“Toen ik Yvonne ontmoette voor een Innerlijke Reis wist ik eigenlijk niet wat ik precies moest verwachten. Ik had nog nooit zoiets gedaan en was op aanraden van een vriend gekomen. Ze had mij binnen no-time in relaxt modus en ik onderging mijn eerste ervaring. De sessie was extreem helend voor mij, en ik weet nog dat ik mij verbaasde over mijn lichaamsgeheugen. Dat mijn lichaam precies wist hoe het vastgezet trauma moest loslaten. Ik trilde en had warme en koude golven, die op een zeker moment plaatsmaakte voor een intens gevoel van geluk. Yvonne maakte de opmerking dat dit mijn zelfhelend vermogen is – nou, dat zal wel, ik had dit nog nooit ervaren. Tja, misschien wel voor het laatst toen ik een kind was. Voor mij was het

Evelyn Westenberg uit Winschoten

“Dank Maarten voor je confronterende maar wijze woorden tijdens de training. Ik heb er veel aan gehad dat je mij oprecht aansprak op mijn verdedigingsmechanisme. Tijd om het anders aan te pakken.”

Simon Drachten uit Den Helder

Ik ben vanaf 2005 meerdere keren bij Maarten geweest en hij is degene die mij heeft begeleid op het pad van zelfontwikkeling en zelfbewustwording. Wat begon als een roep om hulp om een trauma te verwerken is een hele reis langs vele facetten van mijn ziel geworden.

Ernst Jan Veen

Yvonne staat bekend om haar grote betrokkenheid, kalmte en energie. Ik heb de afgelopen 15 jaar meerdere personen naar haar doorgestuurd en hoor altijd positieve rapportages over haar.

Dermatoloog, AMC

Zowel Maarten als Yvonne zijn heel zorgzame en enthousiaste mensen, ze hebben echt hart voor cliënten. Ik heb meerdere vrienden en familieleden naar hen verwezen en ze zijn altijd even betrokken. Echte “communityworkers”.

Frederique Aalders

LinkedIn
Share